En doğru kaynaktan ücretsiz ihale eğitimi, bir tık yakınınızda!

EKAP Kamu İhale Kurumu

Uyuşmazlık Kararları

Teklif mektubu üzerinde yer alan teklif bedelinin rakam ve yazı olarak birbiriyle uyumlu olmamasının teklifin esası...
İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üz...
İdarece sınır değerin altında teklif veren isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazıs...
İş bitirme belgesine konu işin benzer işler ile benzerlik göstermediği, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlı...
İsteklinin gerçek kişi olarak ihaleye katıldığı, teklif zarfının üzerinin ad soyadı yazılarak imzalandığı...
KDV hariç toplam tutarın da bulunduğu birim fiyat teklif cetvelinin imzalanmamış olan ilk sayfasında yer alan biri...
Sözleşmede kabul tarihi bulunmamakla birlikte en son düzenlenen fatura tarihinin kabul tarihi olarak dikkate alınmas...
İdarenin mevzuatın zorunlu tutmuş olduğu somut gerekçeli bir karar almadan ihaleyi iptal etmesi ve isteklilere ipta...
Başvuru sahibinin bilanço bilgileri tablosunda belirtilen cari oran hesaplamasında maddi hata bulunduğu, kısa vadel...
İsteklinin ortaklarının tamamına ait T.C. kimlik numarasının sunulmadığı ve söz konusu eksikliğin bilgi eksik...