En doğru kaynaktan ücretsiz ihale eğitimi, bir tık yakınınızda!

EKAP Kamu İhale Kurumu

Uyuşmazlık Kararları

Bilançoda yer alması gereken yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onayının b...
Elektronik İhale UygulamaYönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici te...
Danışmanlık hizmeti alım ihalelerinde iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı ay...
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ha...
Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilirken, aralarında doğal bağlantı bulunmasının ya...
Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere aykırı olarak, demonstrasyon raporunun ilgili isteklinin imzasını taş...