23.01.2020 tarih ve 2020/UY.I-149 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Kimlik numarası, bilgi eksikliği

Özet

İsteklinin ortaklarının tamamına ait T.C. kimlik numarasının sunulmadığı ve söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı görüldüğünden idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı

Karar

23.01.2020 tarih ve 2020/UY.I-149 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Tekliflerinin teklif dosyasında tüzel kişi ortaklarının T.C. kimlik numarasının bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerindeki eksik T.C. kimlik numarasının bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılarak düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği iddia edilmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesi uyarınca, anılan isteklinin ortaklarının tamamına ait T.C. kimlik numarasının sunulmadığı ve söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı görüldüğünden idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.