05.02.2020 tarih ve 2020/UH.I-274 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

İş deneyim, benzer iş, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri

Özet

İş bitirme belgesine konu işin benzer işler ile benzerlik göstermediği, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından da benzer özellikte olmadığı

Karar

05.02.2020 tarih ve 2020/UH.I-274 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

İdarece tekliflerinin, taraflarınca sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı söz konusu durumun mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

Başvuruya konu ihalenin “İdareye ait 74 Adet Mercedes Connecto G Körüklü ve 139 Adet Karsan Avancity S Plus Körüklü araçlarda toplam 18.127.652 Km. kat edilerek ve İkitelli Garajında servise verilerek, yakıt bedeli yükleniciye ait olmak üzere Şehir İçi Toplu Taşıma hizmeti” olduğu, ihale konusu işin esaslı unsurunun toplu taşıma hizmeti olduğu, bu iş kapsamında araçların servise hazır olması için ikmal ve temizliği ile garaj açık ve kapalı alanlarının temizliğinin de bulunduğu görülmekle beraber, bu işlerin ihale konusu kapsamında yapılacak tali işler olduğu, dolayısıyla temizlik işlerinin ihale konusu işe benzer nitelikte kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu işin genel temizlik ve ilaçlama hizmeti ile klinik destek hizmeti şeklinde iki kısımdan oluştuğu, söz konusu işlerin ihale konusu iş ve her türlü otobüs bakım, onarım ve akaryakıtı ile birlikte gerçekleştirilen şehir içi toplu taşıma hizmeti ve/veya otobüs üretimi ve satışı olarak belirlenen benzer işler ile benzerlik göstermediği, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından da benzer özellikte olmadığı tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.