26.02.2020 tarih ve 2020/UY.II-416 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Teklif mektubu, teklif tutarı, rakamla ve yazıyla

Özet

Teklif mektubu üzerinde yer alan teklif bedelinin rakam ve yazı olarak birbiriyle uyumlu olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu

Karar

26.02.2020 tarih ve 2020/UY.II-416 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Teklif dosyalarında yer alan birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin yazı ve rakam olarak birbirine uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif mektubunda yer alan rakam ve yazı arasında teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir hata bulunmadığı, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddia edilmektedir.

İstekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam olarak “37.252.128,00 TL” şeklinde belirtilmesine rağmen yazıyla “otuzyedimilyonikiyüzelliikimilyonyüzyirmisekizTürkLirası” şeklinde ifade edilmek suretiyle “otuzyedimilyon” ve “ikiyüzelliikimilyon” şeklinde iki defa “milyon” ifadesine yer verildiği, bu haliyle teklif mektubu üzerinde yer alan teklif bedelinin rakam ve yazı olarak birbiriyle uyumlu olmadığı görülmüş olup, söz konusu hatanın teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.