Güncel İçerikler

Konu Başlıkları

Kamu İhalelerinde Yerli İstekliler ve Yerli Malı

Yeni İçerik

Danıştay Kararları Işığında Yasak Fiiller ( 17/a, 17/b, 17/c, 17/d )

Yeni İçerik

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Karşısında Kamu Özel İşbirliği Projeleri

Yeni İçerik

4734 Kamu İhale Kanunu Kapsamında Gerçekleştirilen İhalelere Katılımı Engelleyen Suç Tipleri

Yeni İçerik

KİK Uyuşmazlık Kararlarına İlişkin Açılan İptal Davalarında İvedi Yargılama Usulü

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Arasındaki Temel Farklılıklar

4735 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 4’üncü Maddenin Kapsamı Ve Uygulaması

Tüzel Kişilerde Ortağa Ait İş Deneyim Belgesinin Kullanım Koşulları ile Temsil ve Yönetim Yetkisi

7161 sayılı Kanun ile 4734 sayılı kanun’da yapılan düzenlemeler

Yapım İşi Sözleşme Uygulamalarına Dair Mevzuat Değişiklikleri