mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri