aritmetik hatanın sehven yapılmasının sonucu değiştirmeyeceği