08.01.2020 tarih ve 2020/UH.II-22 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Aritmetik hata, idarece yapılacak aritmetik hata değerlendirmesinin sınırı, aritmetik hatanın idarece düzeltilemeyeceği, aritmetik hatanın sehven yapılmasının sonucu değiştirmeyeceği

Özet

İdarece aritmetik hatanın varlığının ve bu hatanın hesaplama araçlarından kaynaklanmadığının tespitinden sonra, yapılan hesaplama hatasının sehven yapıldığının kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı

Karar

[themesflat_simple_button button_link=”https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx” button_text=”Kararın tümü için tıklayınız” padding_top=”10″ padding_right=”10″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#1b5887″ hover_color=”#144072″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-external-link-square”]

08.01.2020 tarih ve 2020/UH.II-22 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

İhale üzerinde bırakılan Hanedan Danışmanlık İnşaat Mühendislik Taahhüt Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu, hatanın hesaplama araçlarından kaynaklanmadığı, idarece de resen düzeltme yapılmak suretiyle isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği…iddia edilmektedir.

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin ikinci satırında yer alan iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın

2 İşyeri Hekimi Dakika Ücreti dakika 175.000 1,40 245.250,00

 

Şeklinde hesaplandığı ancak teklif edilen birim fiyat dikkate alındığında isteklinin teklif tutarının 245.000,00 TL olması gerektiği anlaşılmış olup istekli tarafından yapılan hesaplama hatasının yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları olmadığı, diğer bir ifadeyle istekli tarafından Birim Fiyat Teklif Cetvelinde aritmetik hata yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır

Diğer yandan idare tarafından 2’nci iş kalemi için yapılan hesaplamada bir hata bulunmakla birlikte, toplam teklif tutarının 2’nci iş kalemi için 245.000,00 TL yazılmış gibi doğru hesaplanarak 881.400,00 TL olduğu gerekçesiyle isteklinin teklif cetvelinde yaptığı hatanın sehven yapılan bir hata olduğu ve aritmetik hata yapılmadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesi yönünde değerlendirmenin yapıldığı görülmüştür.

İdarece uyuşmazlığa konu iş bu ihale bazında yapılacak incelemenin;

  • Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hatanın var olup olmadığı,
  • Aritmetik hata varsa bu aritmetik hatanın hesaplama araçlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususlarında yapılması gerektiği açıktır.

İdarece aritmetik hatanın varlığının ve bu hatanın hesaplama araçlarından kaynaklanmadığının tespitinden sonra yapılan hesaplama hatasının sehven yapıldığının kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Ayrıca sözleşmenin yürütümü aşamasında yükleniciye ödemelerin teklif edilen birim fiyatlar üzerinden yapılacağı dikkate alındığında isteklinin uyuşmazlığa konu kalem bazında teklif tutarının uyuşmazlıklara sebebiyet verebileceği de anlaşılmıştır.