En doğru kaynaktan ücretsiz ihale eğitimi, bir tık yakınınızda!

EKAP Kamu İhale Kurumu

Tamamlanmış Sanal Sınıf Eğitimleri

Webinar For Foreign Tenderers: General Aspects of Trial Procedures in Public Procurement Law Disputes in Turkish Law
- Dr.Erdem BAFRA - 05.06.2020

Bölüm 1

İdari Yargıda İvedi Yargılama Usülü - Av. Evrim ÜNAL - 03.06.2020

Bölüm 1

Yapım İşi İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Değerlendirilmesi - Nilhan ÖZKAN - 14.05.2020

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

Bölüm 1

E-Şikayet - Mehmet LAFÇI - 24.04.2020

Bölüm 1

Yapım İşleri İhale ve Sözleşmelerinde Karşılaşılan Sorunlar Soru-Cevap - Murat YÜKSEK , Ceyhan ÇELİK - 07.05.2020

Bölüm 1

Yapım İşi Sözleşme Uygulamalarına Dair Son Mevzuat Değişiklikleri - Murat YÜKSEK - 20.02.2020

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

Bölüm 1

E-ihale - Caner YURTTAKAL - 26.03.2020

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

Bölüm 4

COVİD-19 SÜRECİNDE İHALE VE SÖZLEŞME SÜREÇLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR – ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (SORU-CEVAP) - Dr. Erdem BAFRA - Serdar HALICI 17.04.2020

Bölüm 1

Covid-19 Pandemik Hastalığının “Mücbir Sebep” Bağlamında Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi - Dr. Erdem BAFRA - 16.04.2020

Bölüm 1

İhalelere İlişkin İkincil Mevzuattaki Ortak Hükümler - Nilhan ÖZKAN - 13.04.2020

Bölüm 1

İNTES Covid-19 Telekonferansları 3 - 06.04.2020 15:00-17:00

Yapım İşleri İhaleleri - Nilhan ÖZKAN - 19.03.2020

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

Bölüm 4

Bölüm 5

Elektronik Eksiltme - Sami ECEVİT - 26.02.2020

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

Mal Alımları İhaleleri - Nilhan ÖZKAN - 12.03.2020

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

Bölüm 3

Hizmet Alımları İhaleleri - Nilhan ÖZKAN - 06.03.2020

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

E-İhale- Mehmet LAFÇI - 25.02.2020

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

Bölüm 4

Kamu İhale Mevzuatında Yasaklama Kararının Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar - Hande ÖZSOY - 18.02.2020

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

E-Eksiltme - Ceyhan ÇELİK - 06.02.2020

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (g) bendine İlişkin İstisna Uygulaması - Caner YURTTAKAL - 12.02.2020

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

62. Maddenin (i) Bendinin Açıklanması - Yakup KILIÇ - 22.01.2020

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

2019 Yılı Mevzuat Değişiklikleri - Melihat Melek ÇELİK - 30.12.2019

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

Yapım İşi Sözleşme Uygulamalarına Dair Son Mevzuat Değişikliği - Murat YÜKSEK - 25.12.2019

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

Bölüm 4