Tamamlanmış Sanal Sınıf Eğitimleri

Fiyat Farkı Uygulamaları - Ceyhan ÇELİK - 24 mayıs 2022

Bölüm 1

Yapım İşi İhaleleri Özel Hükümler - Hüseyin OKTAR - 18.05.2021

Bölüm 1

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 62. Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Uygun Görüş Başvurularına İlişkin Yeniden Düzenlenmiş Usul ve Esaslar ile Değerlendirmeler - Yakup KILIÇ

Bölüm 1

Elektronik İhale Uygulaması ve Elektronik İhale Uygulamasına İlişkin EKAP Ekranları - Caner YURTTAKAL - 17.03.2021

Bölüm 1

Elektronik İhale Uygulaması ve Elektronik İhale Uygulamasına İlişkin EKAP Ekranları - Caner YURTTAKAL - 10.03.2021

Bölüm 1

Elektronik İhale - Doğukan DEMİRCİ - 27.11.2020

Bölüm 1

Elektronik İhale - Celal ŞAHBUDAK - 23.10.2020

Bölüm 1

Elektronik İhale - Celal ŞAHBUDAK - 23.10.2020

Bölüm 1

Elektronik İhale - Celal ŞAHBUDAK - 12.10.2020

Bölüm 1

İdari Yargıda İvedi Yargılama Usulü - Evrim ÜNAL - 04.06.2020

Bölüm 1

Yapım İşi İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi - Nilhan ÖZKAN - 14.05.2020

Bölüm 1

Hizmet Alımı İhaleleri Özel Hükümler - Nilhan ÖZKAN - 06.03.2020

Bölüm 1

Yapım İşi Sözleşme Uygulamalarına Dair Son Mevzuat Değişiklikleri - Murat YÜKSEK - 20.02.2020

Bölüm 1

İstekli Platformu - Mehmet LAFCI - 14.02.2020

Bölüm 1

4734 Sayılı Kanunun 62. Maddesinin (I) Bendinin Uygulaması - Yakup KILIÇ - 22.01.2020

Bölüm 1

Aşağıda yer verilen videolar, gerçekleştirilmiş sanal sınıf eğitimlerine ilişkin demo kayıtlar olup, eğitimlere katılmak için uzaktan eğitim talep formumuzu doldurarak başvurabilir, mail listemize abone olarak yeniliklerden ve gerçekleştirilecek eğitimlerden haberdar olabilirsiniz.

Uzaktan Eğitim Talep Formu   –    Mail Listesi Aboneliği

E-ihale - Caner YURTTAKAL - 26.03.2020

Bölüm 1

İhalelere İlişkin İkincil Mevzuattaki Ortak Hükümler - Nilhan ÖZKAN - 13.04.2020

Bölüm 1

Yapım İşleri İhaleleri - Nilhan ÖZKAN - 19.03.2020

Bölüm 1

Elektronik Eksiltme - Sami ECEVİT - 26.02.2020

Bölüm 1

Mal Alımları İhaleleri - Nilhan ÖZKAN - 12.03.2020

Bölüm 1

E-İhale- Mehmet LAFÇI - 25.02.2020

Bölüm 1

Kamu İhale Mevzuatında Yasaklama Kararının Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar - Hande ÖZSOY - 18.02.2020

Bölüm 1

E-Eksiltme - Ceyhan ÇELİK - 06.02.2020

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (g) bendine İlişkin İstisna Uygulaması - Caner YURTTAKAL - 12.02.2020

Bölüm 1

2019 Yılı Mevzuat Değişiklikleri - Melihat Melek ÇELİK - 30.12.2019

Yapım İşi Sözleşme Uygulamalarına Dair Son Mevzuat Değişikliği - Murat YÜKSEK - 25.12.2019

Bölüm 1