12.02.2020 tarih ve 2020/UH.II-318 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

İdarece sınır değerin altında teklif veren isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği, dolayısıylaRead More