Kontenyan uygun olduğundan dolayı; 12.02.2020 tarihli İstisna Uygulaması Eğitimine misafir kullanıcı olarak katılabilirsiniz..

Sanal Eğitim Sınıfı Katılım Linki:  https://kamuihalekurumu.adobeconnect.com/istisna

ekapakademi.kik.gov.tr üzerinden talepte bulunduğunuz Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (g) bendine İlişkin İstisna Uygulaması eğitiminin  konu başlıkları aşağıdadır.

Konu Başlıkları:

1- Genel Anlamda İstisna Kavramı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Usulleri ve İstisnalar

2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (g) bendinde Yer Alan İstisna Düzenlemesinin Kapsamı

3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (g) bendine İlişkin İstisnadan Yararlanabilmenin Şartları

4- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (g) bendine İlişkin Olarak Kamu İhale Kurumuna Başvuru Yapabilmek İçin Gerekli Şartlar

5- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (g) bendine İlişkin İstisnadan Yararlanabilecek ve Yararlanamayacak İdareler ve Şirketler: Kamu İhale Kurumuna Başvuru Yapabilecek İdareler ve Şirketler

6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (g) bendine İlişkin İstisna Başvurusunda Ek: O1 Formu İle Talep Edilebilecek Alımlara İlişkin Hususlar

7- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (g) bendi Kapsamında Yapılacak İstisna Alımların Kamu İhale Kurumu’nun Görev Alanına Girip Girmediği

8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (g) bendi Kapsamında Yapılacak İstisna Alımlara İlişkin Özellik Arz Eden Hususlar:

9- Sonuç ve Değerlendirme