Kamu İhale Kurumundan Makale Çağrısı

Sayın İlgililer,

Kurumumuz tarafından “Kamu Alımlarında Güncel Gelişmeler” “Kamu Alımlarında Dijital Dönüşüm” ve “Kamu Alımlarında Sözleşme Yönetimi” konularını üst başlık olarak alan kitap çalışması başlatılmıştır.

Kamu alımları, hukuktan iktisata, işletmeden mühendislik dallarına kadar çeşitli başlıklara konu olan dinamik bir alandır. Bu alanda, yaşanan güncel gelişmelerin gerek ihale, gerekse de sözleşme süreçlerine yansıtılması etkin, hızlı ve sürdürülebilir bir kamu alımları sisteminin kurulması açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda. planlanan kitapta yazarların ileri süreceği görüşler, Kurumumuzun gerçekleştireceği çalışmalara kaynak teşkil edebilecek ve belirlenen hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Yukarıda aktarılan genel çerçeve içinde aşağıdaki konularda ilgililerden makaleler beklenmektedir.

Başlıklar:

Kamu Alımlarında Güncel Gelişmeler

 • Türkiye’de kamu alımlarının tarihsel gelişimi
 • Kamu alımlarında güncel uluslararası uygulama örnekleri
 • Yenilikçi kamu alım yöntemleri
 • Kamu alım politikalarında orta ve uzun vadeli perspektifler
 • Kamu alımlarında uyuşmazlık mekanizması ile idari ve cezai yaptırımlar
 • Kamu sektöründe tedarik zinciri yönetimi
 • İstekli yeterlik ölçüm modelleri: yeterlik ve ihale ölçütleri
 • Karşılaştırmalı hukukta kamu alımları

Kamu Alımlarında Dijital Dönüşüm

 • Sürdürülebilir kamu alım politikaları
 • Kamu alımlarında görülen idari yükler ve formalitelerin azaltılması
 • Kamu alımlarında elektronikleşme (e-katalog, e-ihale, e-eksiltme, yeterlik sistemleri, toplu alım, e-katalog, e-şikâyet, akıllı formlar…)
 • Kamu alımlarında yapay zekânın kullanımı
 • Kamu alımlarında blokzincir teknolojisinin kullanımı
 • Dijital dönüşümün saydamlık, rekabet, verimlilik ve tasarruf bağlamında alım sürecine etkisi

Kamu Alımlarında Sözleşme Yönetimi

 • Akıllı sözleşme uygulamaları
 • Türk hukuku ve uluslararası hukukta sözleşme türleri ve yeni sözleşme modelleri
 • Türk hukuku ve uluslararası hukukta sözleşme uygulamalarında karşılaşılan temel uyuşmazlık alanları ve çözüm mekanizmaları
 • Türk hukuku ve uluslararası hukukta sözleşmelerin yürütülmesi (Sözleşmede değişiklik koşulları, sözleşmenin sona erme halleri, mücbir sebepler, fiyat farkı, iş artışı, iş eksilişi, süre uzatımı, sözleşmenin devri vb. durumlar ile uygulamalar)
 • Sözleşme sürecinde performans ölçümü ve risk yönetimi

Takvim

– 1 Kasım 2020                       : Özetlerin gönderilmesi

– 15 Kasım 2020                        : Uygun görülen özetlerin ilanı

– 31 Aralık 2020                      : Tam metinlerin gönderilmesi

– 1 Şubat 2021                         : Yayımı uygun görülen yazıların ilanı

Yazı Kuralları

– Yazarlar öncelikli olarak makale özetlerini, yazarın unvan, görev yaptığı kurum, telefon numarası, haberleşme ve e-posta adresi ile bir paragraflık kısa özgeçmişi bilgilerini içerecek şekilde “kurumsalgelisim@kik.gov.tr” elektronik posta adresine gönderir. Kurum tarafından uygun görülen özet sahiplerinden tam metin talep edilir.

– Yazılar aşağıda belirtilen yazım kuralları çerçevesinde “kurumsalgelisim@kik.gov.tr” elektronik posta adresine gönderilir.

– Yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekmektedir.

– Yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından Kurum tarafından incelenir ve yayımı uygun görülen makaleler kitaba alınır. Yayımlanan yazıların her türlü hakkı Kamu İhale Kurumu’na. Yazarlara telif ücreti ödenmez, beşer adet kitap gönderilir.

– Yazılar tablo, grafik vb. ekleri de dâhil olmak üzere 25 sayfayı aşmamalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet (en az 200 en fazla 400 kelime arası uzunlukta ve en fazla iki paragraf) ile anahtar kelimeler (5-7 kelime) bulunmalıdır.

– Metinde 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Sayfa yapısı, A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak, iki yana dayalı olmalıdır. Paragraflarda ve başlıklarda girinti ve çıkıntı olmamalıdır. Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde; önce ve sonra alanı 0,6 nk satır aralığı 1,5 olmalıdır.

– Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir.

– Belirtilen esaslar dışında metin içinde ve kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association  (APA)  (6.  baskı)  adlı  kitapta  belirtilen  yazım  kuralları uygulanmalıdır.

İrtibat:

Editörler

Dr. Erdem BAFRA

erdembafra@kik.gov.tr

03122184834

 

Çağatay TAŞYÜREK

cagataytasyurek@kik.gov.tr

03122184842