En doğru kaynaktan ücretsiz ihale eğitimi, bir tık yakınınızda!

EKAP Kamu İhale Kurumu

Helpie FAQ

Helpie FAQ

 • 03.03.2020
  Açık ihalede standart form olan zarf kontrol belgesinde hangi hususlar kontrol edilir? Bu husus idare şartnamede detaylı bir şekilde yazmasına rağmen bir kontrol formu şeklinde yazılı bir formatı nerde bulabilirim?

  4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ihalenin açık oturumunda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.  Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Açık oturumda tutulacak olan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Standart Form ― KİK009.0/Y nolu ekinde yer almaktadır.

 • 03.03.2020
  Hizmet alım ihalelerinde hangi sınıra kadar aşırı düşük istemeden ihale yapılır? Bunun parasal limiti nedir?

  Hizmet alım ihalelerinde, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılacak olan ihalelerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde belirlenmiştir.

 • 02.03.2020
  Alt yüklenici sözleşmesi yapılmış, sözleşme damga vergisi yatırılmış, SGK’dan alt yüklenici dosyası açılmış ve çalışan personeller o dosya üzerinden sigortalı gösterilmiş fakat işin yapılışı aşamasında idareden alt yüklenici çalıştırılmasına dair herhangi bir onay alınmamışsa bu durumdaki alt yükleniciye iş bitirme belgesi düzenlene bilir mi?

  Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında “İdarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz.” düzenlemesi bulunmakta olup, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca iş deneyim belgelerinin düzenlenebilmesi için söz konusu işlemlerin ilgili mevzuatına uygun şekilde tamamlanmış olması gerektiği değerlendirilmektedir.  

 • 17.03.2020
  İhalelerde geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerde, verilen geçici teminatın tamamı mı yoksa teklif tutarının %3'mü gelir kaydedilir?

  Konuyla ilgili güncel Kamu İhale Kurulu kararlarında, istekli tarafından verilen geçici teminatın sadece teklif tutarının %3’üne tekabül eden tutardaki kısmının gelir kaydedilmesi gerektiği yönünde karar alındığı görülmektedir. Kamu İhale Kurulu kararlarına https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx İnternet adresinden erişim sağlanmaktadır.   

 • 17.03.2020
  İnşaat mühendisiyim. Yaklaşık ruhsat değeri 7.500.000 tl olan şantiye şefliklerim var. Bunları iş bitirmeme ekleyebilirim?

  İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz