En doğru kaynaktan ücretsiz ihale eğitimi, bir tık yakınınızda!

EKAP Kamu İhale Kurumu

uzmanasor

17.03.2020
Kamu ihalelerinde kullanmak üzere bankalardan alınan teminat mektuplarının aynı zamanda sigorta şirketleri tarafından da verilebilmekte olduğunu öğrendim. Fakat aramış olduğum birçok sigorta şirketi genel müdürlüğü bu konu hakkında bilgi sahibi olmadıkları beyan ettiler. Bu şirketlerin hangileri olduğunu nasıl öğrenebilirim?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde ve bunların sözleşmelerinde teminat olarak sunulabilecek kefalet senetlerini düzenlemeye yetkili sigortaRead More

13.03.2020
Açık ihalelerde biz komisyon üyeleri çok fazla firma ile aynı ortamda bulunuyoruz. Ayrıca başka yerlerde hazırlanmış teklif zarfları ile temas etmek durumunda kalıyoruz. Koronavirüs salgınıyla birlikte bu durum hem komisyon üyeleri hem istekli temsilcileri için yüksek risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede e-ihaleler hariç olmak üzere diğer ihalelerin bu gerekçeyle zorunlu ertelenmesi yönünde bir çalışma var mı?

İhalelerin zeyilnameyle ertelenmesi mümkün olmakla birlikte bu konudaki karar idarelerin takdirindedir.

13.03.2020
Temizlik malzemeleri mal alım ihalesi kapsamında yapılan sözleşmede, taahhüt edilen ürünler arasında tek kullanımlık ağız maskesinin tedarikinde koronavirüs salgını sebebiyle piyasa fiyatı teklif edilen birim fiyatın 100-200 katına çıkmış bulunmaktadır. Bu salgın hastalık mücbir sebep olarak değerlendirilebilir mi?

Mücbir sebepler 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesinde hüküm altına alınmış olup Kamu İhale Kurumu’na başvuruRead More

05.03.2020
Alt yüklenici sözleşmesi yapılmış, sözleşme damga vergisi yatırılmış, SGK’da alt yüklenici dosyası açılmış ve çalışan personeller o dosya üzerinden SGK’lı gösterilmiş fakat isin yapılışı sırasında idareden alt yüklenici çalıştırılmasına dair herhangi bir onay alınmamış bir işte, iş geçici kabulü yapıldığında alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi?

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında “İdarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz” düzenlemesiRead More