24.01.2020
Yurt içinde bir müteahhide ait işyerinde yapılmış olan mekanik tesisat işi, ihalelerde iş bitirme belgesi olarak kullanılabilir mi? Kullanılabilirse nasıl bir yol izlenmesi gerekir?

Söz konusu müteahhit kamuya karşı bir yüklenimde bulunuyorsa ve mevzuata uygun olarak alt yüklenici olarak iş yaptıysanız alt yüklenici iş deneyim belgesi alabilirsiniz. Müteahhidin yaptığı iş kamuya karşı değilse Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinin ikinci fıkrası düzenlemelerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.