24.01.2020
Hâlihazırda 3 yıllık hizmet alımı işimizi yürüten yüklenici firma çalışanlarına ödeme yapmadığından sözleşme fesih işlemleri başlatılmıştır. Dolasıyla ivedi bir şekilde yeni bir ihale süreci başlatmamız gerekmektedir. Bu ihale ivedilik gerektirdiği ve öngörülemeyen bir durumdan kaynaklı olduğundan 21 (b) pazarlık usulüyle yapılabilir mi?

Sözleşmenin feshini gerektiren durum idarenizce öngörülemeyecek nitelikteyse, pazarlık usulü kullanılabilir. Ancak pazarlık usulüyle yapılacak hizmet alımının süresi mümkün mertebe kısa belirlenip işin açık ihale ile tekrar ihale edilmesi temel ilkelere daha uygun olacaktır.