İtirazen şikâyet dilekçelerini ve eklerini Kurumunuza posta yoluyla gönderebiliyor muyuz, yoksa elden teslim etmemiz mi gerekiyor?

Mevzuatta öngörülen başvuru süreleri içerisinde Kuruma ulaşması koşulu ile başvurular posta yolu ile de yapılabilmektedir.