06.01.2020
İhalenin ertelenmesi halinde elektronik geçici teminat mektubunun süresi nasıl uzatılabilir?

Elektronik geçici teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına ilişkin olarak ise; ihale tarihinden önce süre uzatımı yapılmak isteniyor ise doğrudan bankaya başvuruda bulunulması, ihale tarihinden sonra süre uzatımı yapılması için ise öncelikle ilgili idareye başvuruda bulunulması, idare tarafından EKAP üzerinden geçici teminat mektubunun süresinin uzatılmasına ilişkin işlem yapılmasının ardından bankaya başvurulması gerekmektedir.