İhale sonrasında teklif verdiğimiz kalemlerin uhdemizde kalması durumunda sözleşme için davet edildiğimizde beraberimizde götürmemiz gereken evrakların listesini nereden temin edebiliriz?

Sözleşmeye davet yazısının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde ihale üzerinde kalan istekli 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu noktada, ihale dokümanında sözleşme aşamasında getirilecek belgelere yer verilmiş ise, bu belgelerin de sözleşmenin imzalanması aşamasında idareye sunulması gerekmektedir. Her ihale için sözleşme aşamasında sunulacak belgeler açısından o ihaleye özgü ihale dokümanının ilgili maddelerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.