Hizmet alımı ihalelerinde iş deneyiminin tevsiki amacıyla yurtdışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen deneyim, aynı oranda yurtiçi için de geçerli olur mu? Örneğin yurt dışında bir firma için yapılan 500.000,00 TL’lik iş, yurtiçindeki idarelere yapılacak hizmet işi için de 500.000,00 TL olarak geçerli midir?

İş deneyim belgelerinde yer alan tutarlar açısından, işin yurt içinde yahut yurt dışında yapılmış olması açısından bir ayrım kamu ihale mevzuatında bulunmamaktadır.