24.01.2020
Gerçek kişilerin ticaret sicil gazetesi olur mu? Bu gazetenin ihale teklif zarfında idareye sunulma zorunluluğu var mıdır?

Gerçek kişi şayet tacir ise ticaret sicil kaydı ve ticaret sicil gazetesi olabilmektedir. Ancak gerçek kişinin esnaf olması durumunda esnaf siciline kayıt olunur. İhaleler bakımından ise gerçek kişilerin ticaret sicil gazetesi sunmasına gerek yoktur. Ticaret sicil gazeteleri tüzel kişilerin ortaklık yapısına ve yönetimindeki görevlilerin açıklığa kavuşturulmasına yönelik istenir. Gerçek kişi için böyle bir tereddüt zaten yoktur. Dolayısıyla ihaleye teklif veren bir gerçek kişinin teklif dosyası kapsamında noter tasdikli imza beyannamesi sunması yeterlidir.