14.01.2020
Elektronik geçici teminat mektubu idari şartnamedeki asgari süreden daha uzun süreli alınabilir mi?

Geçici teminat mektuplarının asgari geçerlilik tarihi idari şartnamelerde idareler tarafından belirlenmekte ve elektronik geçici teminat alınırken asgari sürenin altında belirleme yapılmasına izin verilmemektedir. Ancak geçerlilik tarihinin söz konusu süreden daha uzun belirlenebilmesi mümkün olup, bankalar tarafından bu duruma aykırı olarak yapılan uygulamaların Kurumumuz ile ilgisi bulunmamaktadır.