Elektronik eksiltme yapılacak bir ihalede istekli tarafından eksiltme yapılmasa, sunulan ilk fiyat teklifi geçerli olur mu?

Elektronik eksiltmenin bulunduğu ihalelerde, eksiltmeye katılınmaması yahut eksiltmede bulunulmaması durumunda, ilk teklif fiyatı nihai teklif olarak geçerlidir.