E-ihale yöntemi ile yapılan bir ihalede, belge asıllarının (imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, mezuniyet belgesi vb.) idareye sunulmasına gerek var mıdır?

E-İhalelerde “teyidi yapılamayan” belgeler, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak, idarece talep edilmesi durumunda ya da ihale isteklinin üzerinde kalması durumunda idarelere sunulmaktadır.