E- eksiltme ve pazarlık ihalelerinde geçici teminatın %3’ününe denk gelen kısmının irat kaydedilmesinde ilk teklif mi yoksa son teklif mi hangisi baz alınarak teminat irat kaydedilir?

İsteklinin teminatının hesaplanması açısından dikkate alınması gereken teklif “nihai teklif” olmaktadır. Bu durumda, hangi usulde alım yapılırsa yapılsın, istekliler tarafından sunulan “son geçerli teklif” nihai teklif olarak dikkate alınmalı ve irat kaydedilecek geçici teminat hesabı bu teklif üzerinden yapılmalıdır.