Daha önce yurt içinde bitirmiş olduğumuz bir projenin iş deneyim belgesi (Yüklenici-İş Bitirme) ilgili İdarece EKAP’a kaydedildi. Ancak elimizde imzalı mühürlü iş bitirme belgesi yok. Sadece EKAP’ta kayıtlı olarak var. Yurt içinde gireceğimiz 4734 sayılı Kanun’a tabi herhangi bir ihalede bu iş bitirme belgesini kullanmak istersek, Sunulmayacak Belgeler Tablosuna ilgili bilgileri girerek sadece bu formu sunmamız yeterli olur mu? İhale komisyonunun EKAP üzerinden ilgili tarih ve sayı ile yazmış olduğumuz iş bitirme belgesini görmesi yeterli oluyor mu? EKAP’tan kontrol amaçlı girip baktığım zaman iş bitirme belgesinde imza mühür gözükmüyor. Bu bir sorun olur mu?

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” hükmü yer almakta olup EKAP üzerinden teyit edilebilen belgeler açısından sunuluş şekli şartlarının aranmayacağı değerlendirilmektedir.