03.02.2020
Bir şirketin ortağıyım, iş deneyim belgesi olarak 15 yıllık mühendislik diplomamı kullanmaktayım. Bu şirkette ortaklığım devam ederken başka bir şirkete daha ortak olup iki şirkette iş deneyimi olarak diplomamı kullanabilir miyim? (farklı kurumların ihalesi için) Cevabınızı mevzuatta hangi maddede görebilirim?

Mezuniyet belgelerinin birden fazla tüzel kişi tarafından kullanılmasında (mevzuatta yer alan diğer koşulları da sağlamak şartıyla) mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında “Tüzel kişi tarafından iş deneyimi olarak sunulan mezuniyet belgesinin, tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait mezuniyet belgesi ve iş deneyim belgeleri teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.