4734 sayılı Kanun’un 22/d maddesi kapsamındaki alımlarında birden fazla fiyat teklifi toplayıp piyasa araştırması yapılması konusunda herhangi bir sayısal sınır var mıdır? Tüm alımlar için en az 3 adet fiyat teklifi alınarak piyasa fiyat araştırması yapılması zorunlu mudur?

Piyasa fiyat araştırması açısından mevzuatta tanımlanan asgari teklif sınırı bulunmamaktadır.