24.01.2020
4734 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi kapsamında yapılan hizmet alımlarında iş artışı verilen durumlarda sözleşmenin süresi artış oranında otomatik olarak uzar mı?

İletmiş olduğunuz soru ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 26.2’nci maddesinde “26.2. Süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında, işin devamı sırasında 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yalnızca işin miktarı artırılarak iş artışı (sözleşme bedelinde artış) yapılabilir. Bu nedenle, işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılması mümkün değildir.” açıklaması yer almaktadır.