14.01.2020 tarihinde geçekleştirilen Serbest Piyasadan Elektrik Alımı ihalesinin sözleşmesi ön mali kontrol sonrası en geç 15.02.2020 tarihinde imzalanacaktır. İhale sözleşme süresi 9 ay olup, elektrik alımı teslimat programı 01 Nisan – 31 Aralık arasını kapsamaktadır. Yapılan ihalede alınan birim fiyat mevcut kullanılan piyasa elektrik birim fiyatından daha düşük olduğundan kamu yarar göz önüne alınarak idare alım miktarında iş artışı yaparak, teslimat programını/sözleşme süresini de 10 ay yaparak alımı gerçekleştirebilir mi ?

İletmiş olduğunuz soru ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 26.2’nci maddesinde “26.2. Süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında, işin devamı sırasında 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yalnızca işin miktarı artırılarak iş artışı (sözleşme bedelinde artış) yapılabilir. Bu nedenle, işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılması mümkün değildir.” açıklaması yer almaktadır.