13.03.2020
Elektronik olarak yapılacak ihalelerde teknik şartnameye itiraz süreci hakkında bilgi verir misiniz?

İtirazen şikayet sürecine ilişkin olarak Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde yer alan hükümler dışında elektronik ihale için özel bir düzenleme bulunmamaktadır.