13.03.2020
Açık ihalelerde biz komisyon üyeleri çok fazla firma ile aynı ortamda bulunuyoruz. Ayrıca başka yerlerde hazırlanmış teklif zarfları ile temas etmek durumunda kalıyoruz. Koronavirüs salgınıyla birlikte bu durum hem komisyon üyeleri hem istekli temsilcileri için yüksek risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede e-ihaleler hariç olmak üzere diğer ihalelerin bu gerekçeyle zorunlu ertelenmesi yönünde bir çalışma var mı?

İhalelerin zeyilnameyle ertelenmesi mümkün olmakla birlikte bu konudaki karar idarelerin takdirindedir.