05.03.2020
Şantiye şefliğini yaptığım kat/arsa karşılığı bir işte iş denetim belgesi almak istiyorum. Yapı müteahhiti ile yapı sahibi arasında noter onaylı bir sözleşme yok ancak şantiye şefi olduğumu gösteren belgeler var. İş denetleme belgesi alabilir miyim?Şantiye şefliğini yaptığım kat/arsa karşılığı bir işte iş denetim belgesi almak istiyorum. Yapı müteahhiti ile yapı sahibi arasında noter onaylı bir sözleşme yok ancak şantiye şefi olduğumu gösteren belgeler var. İş denetleme belgesi alabilir miyim?

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde özel sektöre taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde mühendis veya mimar olarak görev alanlar tarafından iş deneyim belgesi başvurularında sunulacak belgeler sayılmış olup, bunlar arasında işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşme de yer almaktadır.  Bu çerçevede, noter onaylı sözleşmesi bulunmayan işlerde iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği değerlendirilmektedir.