05.03.2020
Geçmişte belediyemizde görev yapmış teknik eleman, müdür veya teknik başkan yardımcısı unvanlarıyla görev yapmış kişiler özel sektöre gerçekleştirilmiş işlere ait seviye onayları, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve iş deneyim belgelerini imzalamalarından dolayı iş denetim belgesi almaya hak kazanırlar mı?

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde iş denetleme belgelerinin yüklenici bünyesinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, mühendis veya mimar unvanına sahip şantiye mühendisi ve şantiye şefine düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, mevzuatta sayılan unvanlar dışındakilere iş denetleme belgesi düzenlenemeyeceği değerlendirilmektedir.