02.03.2020
Alt yüklenici sözleşmesi yapılmış, sözleşme damga vergisi yatırılmış, SGK’dan alt yüklenici dosyası açılmış ve çalışan personeller o dosya üzerinden sigortalı gösterilmiş fakat işin yapılışı aşamasında idareden alt yüklenici çalıştırılmasına dair herhangi bir onay alınmamışsa bu durumdaki alt yükleniciye iş bitirme belgesi düzenlene bilir mi?

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında “İdarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz.” düzenlemesi bulunmakta olup, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca iş deneyim belgelerinin düzenlenebilmesi için söz konusu işlemlerin ilgili mevzuatına uygun şekilde tamamlanmış olması gerektiği değerlendirilmektedir.