EKAP’a Yüklenen Belgelerin Elektronik İhalelerde Kullanılması Hakkında

EKAP kullanıcı sayfalarına yüklenen belgelerin, elektronik ihalelerde yeterlik bilgileri tablosundaki ilgili alanlar ile ilişkilendirilmek suretiyle kullanılmasına yönelik geliştirmeler 03/04/2024 tarihinde devreye alınmıştır. İlanı veya duyurusu 03/04/2024 tarihi ve sonrasında olan ihalelerde, istekliler tarafından teklifleri ile birlikte sunulacak bu belgeler, idarelerce teklif değerlendirme işlemlerinde dikkate alınacaktır.

Konuyla ilgili kılavuzlara aşağıda yer alan bağlantıdan erişim sağlanabilecektir.

Önemle duyurulur.

E-Teklif Değerlendirme Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

E-Teklif Verme Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

İdari Şartname Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

Teknik Şartname Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

Yeterlik Bilgileri Tablosu Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.