EKAP AKADEMİ FAALİYETE GEÇTİ

Düzenleyici ve denetleyici bir kurum olarak kamu ihale sisteminin ana aktörlerinden biri olan Kamu İhale Kurumu kurulduğu 2002 yılından itibaren faaliyetlerine etkin bir şekilde devam etmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Kurumu’na verilen görev ve yetkilerin en önemlilerinden biri de ihale mevzuatıyla ilgili eğitim vermektir.

Ülkemizde kamu ihalelerinin yıllık toplam tutarının 200 milyar lirayı aştığı ve 17.636 adet idare tarafından yapılan ihalelere 87.081 adet tekil gerçek/tüzel kişi  tarafından katılım sağlandığı göz önüne alındığında, ihale sürecinde yer alan gerek kamu görevlilerin gerekse de ihalelere katılan gerçek ve tüzel kişilerin eğitimi büyük önem arz etmektedir.

Kurumumuz bu doğrultuda kamu ihale mevzuatı eğitimlerini büyük bir ciddiyet ve özveriyle ülke genelinde yürütmektedir. Eğitimin başarılı olmasının en önemli etkenleri, işin uzmanı ve konuya hâkim kişilerce gerçekleştirilmesi yani doğru kaynaktan güvenilir bir eğitim verilmesidir. Kaliteli bir eğitim sayesinde ihale sürecinde yer alan ilgililerin gerekli bilgi düzeyine ulaşmaları sağlanarak ihalelerde yapılması muhtemel hataların önüne geçilmekte ve ihalelerin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması sağlanmaktadır.

Kurumumuz da bu amaç doğrultusunda, eğitim taleplerini mümkün olduğunca karşılamakla beraber, günümüzde teknolojinin gelişimi ile birlikte tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da teknolojinin kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, eğitimlerin elektronik ortama aktarılması konusunda Kurumumuz tarafından yeni bir adım atılmış ve yüz yüze yapılan klasik eğitimlerde ulaşılabilecek kişi sayısı sınırlı olduğundan dileyen herkesin istediği zaman kolaylıkla ulaşabileceği eğitim materyalleri elektronik ortamda kullanıcılara sunulmuştur.

Kurumumuz tarafından http://www.ekapakademi.kik.gov.tr internet adresi üzerinden faaliyete geçirilen EKAP Akademi uygulamasında konu bazlı olarak görüntülü eğitimler ve uzaktan canlı eğitimler yer aldığı gibi bu eğitimlere yönelik olarak hazırlanan kitapçıklar ile yetkinlik ölçmeye yönelik çevrimiçi sınavlar da yer almaktadır.

Kamu İhale Kurumu’nun uzman personeli tarafından hazırlanan tüm bu uygulamalar ile daha fazla kişiye ihtiyaç duyduğu her anda ulaşılabilmesi, tüm ilgilerin ihale süreçleri hakkında ücretsiz olarak doğru ve güvenilir bir şekilde bilgilendirilmesi ve ihalelerin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması hedeflenmiştir.