Ekap Üzeri̇nden E-İtirazen Şikayet Başvurusu Düzenlenmesi̇

İhalelere Yönelik İtirazen Şikayet Başvuruları Elektronik Ortamda Yapılabilecek

E-İtirazen Şikayet Başvurusu İle İlgili Sanal Sınıf Eğitim Videosu İçin Tıklayınız

20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile 20 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurularının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikayet) yapılabilmesi imkanı getirilmiştir.

Bu kapsamda, e-itirazen şikayet başvurusu uygulaması 20 Temmuz 2021’da devreye alınmıştır. Uygulama ile itirazen şikayet başvurularının daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılması sağlanarak, başvuruların şekil unsurlarına ilişkin yapılabilecek hataların önüne geçilmesi ve başvuru müessesenin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Konuyla ilgili aday, istekli ve istekli olabileceklerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir:

– e-itirazen şikayet başvurusu bu aşamada sadece EKAP’ta yer alan imza yetkilileri tarafından yapılabilecektir.

– e-itirazen şikayet başvurusu yapılabilmesi için itirazen şikayet başvuru bedelinin Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank nezdindeki Kurumsal tahsilat hesaplarına yatırılmış olması gerekmektedir.

– Ortak girişimler adına e-itirazen şikayet başvurusu pilot/koordinatör ortak tarafından yapabilecektir.

Ayrıca, ilgililerin faydalanabileceği yardım kılavuzuna E-İtirazen Şikayet Düzenlenmesi (kik.gov.tr) bağlantısından erişim sağlanabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.