Doğrudan Temin

30 Eylül 2020 tarihli Değişiklikler

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri

Ortak Hükümler

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Yapım İşleri