Başkanın Konuşması

Değerli paydaşlarımız,

Bilindiği üzere Kamu Alımları Sistemi’miz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile düzenlenmektedir. Kamu İhale Kanunu, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, etkin rekabet ve gizliliğin test edildiği güvenilir bir ortamda alımların gerçekleştirilmesi, ihale sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, kamuoyu denetimine açık olması ve eşit muamele yapılması ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler göz önünde tutularak ihale sisteminin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi Kamu İhale Kurumunun misyonunu oluşturmaktadır.

Kurum, bu görevini uzun yıllardır başarılı bir şekilde yürüttüğü, mevzuatta düzenleme, şikayetleri inceleme, istatistik oluşturma, yasaklılık sicili tutma ve paydaşların eğitimi faaliyetleri ile yerine getirmektedir. Kurumumuz tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu da ihale işlemlerinin yürütülmesinde ve kurumsal faaliyetlerimizde yararlandığımız en önemli araçların başında gelmektedir.

Yılda 200.000.000.000 Türk Lira’sını aşan bir işlem hacmi ve 800.000 kullanıcısı ile Türkiye’nin en büyük dijital platformlarından biri olan EKAP, e-ilan, e-doküman, e-ihale, e-eksiltme ve e-tebligat gibi uygulamalarıyla EKAP sistemimizdeki tüm paydaşların işlemlerini kolaylaştırmaktadır. EKAP aynı zamanda KOBİ’lerimizin ve yerli üreticimizin kamu alımlarına daha kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlamasına imkan verirken, kamunun satın alma maliyetlerinde de %15  oranında tasarruf yapılmasına katkı sağlamaktadır.

Değerli paydaşlarımız, yaşanan dönüşüme bugün yeni bir halka daha ekleyerek  EKAP AKADEMİ’yi kullanıma açıyoruz. Kamu ihale mevzuatına ilişkin doğru ve güvenilir bilgiye ücretsiz erişim sağlayacak olan EKAP AKADEMİ ile tüm paydaşlarımız ihale uygulamalarındaki yeniliklere zamanında ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı bulacaktır.

Kurumumuzun ulusal ihale sistemimize yönelik yenilikçi adımları bundan sonraki süreçte de artarak devam edecek; ilgi, destek ve işbirliğiniz bu sistemin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinde en önemli kaynağımız olacaktır. Bu vesile ile EKAP AKADEMİ’nin tüm kullanıcılar için hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyor, tüm paydaşlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum.

Hamdi GÜLEÇ