Avukatlar Aracılığıyla Yapılacak Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Başvurularının Elektronik Ortamda Yapılması Zorunluluğu Hakkında

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin ek 1 ve geçici 8 inci maddesi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin ek 1 ve geçici 8 inci maddeleri uyarınca ilanı veya duyurusu 15 Nisan 2023 tarihinden sonraki ihalelere yönelik idarelere yapılacak şikâyet başvuruları ile Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikâyet başvurularının Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Anılan Tebliğin geçici 8 inci maddesinde ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelere yönelik başvurular ile avukatlar aracılığıyla yapılan başvurular için gerekli teknik altyapının tamamlandığına ilişkin Kurul kararının Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasına kadar elden veya posta yoluyla yapılmasına devam edileceği açıklanmıştır.

Bu çerçevede, Kamu İhale Kurulu’nun 04/04/2024 tarihli ve 2024/DK.D-72 sayılı kararı ile ilanı veya duyurusı 15/4/2024 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde;

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler ile,
  • Tüm ihale usulleri ile gerçekleştirilen ihaleler bakımından avukatlar aracılığıyla,

İdarelere yapılacak şikâyet başvuruları ile Kuruma yapılacak itirazen şikâyet başvurularının, Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Şikayet ve itirazen şikayet başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yardım kılavuzlarına aşağıdaki bağlantılardan erişim sağlanabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

04/04/2024 tarihli ve 2024/DK.D-72 sayılı Kurul Kararı

E-Şikayet Düzenlenmesine İlişkin Kullanım Kılavuzu

E-İtirazen Şikayet Başvurusu Düzenlenmesine İlişkin Kullanım Kılavuzu

Avukatların Ekap Üzerinden Şikayet Ve İtirazen Şikayet Başvurusu Yapmasına İlişkin Kullanım Kılavuzu

İdarelerin Gelen Şikayetleri Görüntülemesi ve Şikayete Cevap Tebligatı Kullanım Kılavuzu