Adım Adım Ekap

Dokümanlar

[themesflat_simple_button button_link=”http://ekapakademi.kik.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/EKAP-Mod%C3%BClleri-1.pdf” button_text=”Ekap Modülleri” padding_top=”10″ padding_right=”10″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#1e73be” hover_color=”#0066bf” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o”]

Dokümanlar

[themesflat_simple_button button_link=”http://ekapakademi.kik.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/Adim_Adim_Ekap_E-Eksiltme_%C4%B0stekli-1.pdf” button_text=”Adım Adım Elektronik Eksiltme – İstekliler İçin” padding_top=”10″ padding_right=”20″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#3a527a” hover_color=”#002c7a” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-users”][themesflat_simple_button button_link=”http://ekapakademi.kik.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/Adim_Adim_Ekap_E-Eksiltme_%C4%B0dare-1.pdf” button_text=”Adım Adım Elektronik Eksiltme – İdareler İçin” padding_top=”10″ padding_right=”20″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#e54e4e” hover_color=”#e53737″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-building-o”]

Dokümanlar

[themesflat_simple_button button_link=”http://ekapakademi.kik.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/Adim_Adim_Ekap_Elektronik_ihale_idare.pdf” button_text=”Adım Adım Elektronik İhale – İdareler İçin” padding_top=”10″ padding_right=”20″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#e54e4e” hover_color=”#e50000″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-users”][themesflat_simple_button button_link=”http://ekapakademi.kik.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/Adim_Adim_Ekap_Idari_Sartname_idare.pdf” button_text=”Adım Adım İdari Şartname – İdareler İçin” padding_top=”10″ padding_right=”20″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#e54e4e” hover_color=”#e53737″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-building-o”][themesflat_simple_button button_link=”http://ekapakademi.kik.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/Adim_Adim_Ekap_Sozlesme_Tasarisi_%C4%B0dare.pdf” button_text=”Adım Adım Sözleşme Tasarısı – İdareler İçin” padding_top=”10″ padding_right=”20″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#e54e4e” hover_color=”#e53737″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-building-o”]

Dokümanlar

[themesflat_simple_button button_link=”http://ekapakademi.kik.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/Adim_Adim_Ekap_Elektronik_Teklif_%C4%B0stekli.pdf” button_text=”Adım Adım Elektronik Teklif- İstekliler İçin” padding_top=”10″ padding_right=”20″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#3a527a” hover_color=”#002c7a” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-users”]

Dokümanlar

[themesflat_simple_button button_link=”http://ekapakademi.kik.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/Ad%C4%B1m_Adim_Ekap_TeklifDe%C4%9Ferlendirme-Yap%C4%B1m-%C4%B0%C5%9Fleri_%C4%B0dare-1.pdf” button_text=”Adım Adım Teklif Değerlendirme – İdareler İçin” padding_top=”10″ padding_right=”20″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#e54e4e” hover_color=”#e50d0d” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-building”]