En doğru kaynaktan ücretsiz ihale eğitimi, bir tık yakınınızda!

EKAP Kamu İhale Kurumu

4735 Sayılı Kanuna İlişkin Kararlar

İlkeler

Sözleşmelerin Düzenlenmesi

Fiyat Farkı

Mücbir Sebepler

Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

Kesin Teminat

Sözleşmede Değişiklik Yapılması

Sözleşmenin Devri

Sözleşmenin Feshi

Yasak Fiil ve Davranışlar ile Yasaklama

Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu

Görevlilerin Ceza Sorumluluğu

Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu

4735 sayılı Kanunla İlgili Diğer Mevzuat

Geçici 4. Madde