2019 YILI İÇERİSİNDE DEVREYE ALINAN ENTEGRASYONLAR

EKAP’ta aşağıda yer verilen entegrasyonlar devreye alınmıştır:

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) entegrasyonu: Firma ve bayilere ilişkin petrol ve LPG lisansları
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı entegrasyonu: Yerli malı belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesi
  • Noterler Birliği entegrasyonu: Vekâletname, azilname
  • Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) entegrasyonu: İsteklilerin yönetici bilgileri ve ortaklarına ilişkin sermaye bilgileri
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı entegrasyonu: Yambis sisteminden yapım iş deneyim belgeleri sorgulama
  • Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) entegrasyonu
  • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) entegrasyonu: Mezuniyet Belgesi
  • Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) entegrasyonu: Türk akreditasyon belgesi

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.