15.01.2020 tarih ve 2020/UM.I-118 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

e-ihale, yeterlik bilgileri, EKAP üzerinden teyit edilemeyen belgeler, geçici teminat mektubu

Özet

Başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosuna Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu bilgilerine yer verildiği görülmüş olup, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 58/a maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda idarece söz konusu teminat mektubuna ilişkin olarak isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olması durumuna göre, makul bir süre verilerek istekliden geçici teminat mektubuna ilişkin tevsik edici belgeleri istemesi gerektiği

Karar

[themesflat_simple_button button_link=”https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx” button_text=”Kararın tümü için tıklayınız” padding_top=”10″ padding_right=”10″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#1b5887″ hover_color=”#144072″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-external-link-square”]

15.01.2020 tarih ve 2020/UM.I-118 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Başvuru formunun yeterlik bilgileri tablosunda yer alan geçici teminat mektubuna ilişkin satırların doldurulmadığı ve EKAP üzerinden E-gtm bilgisine ulaşılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, yeterlik bilgileri tablosunda üç farklı sunum şeklinin bulunduğu, kendilerinin de belirtilen şartlarda geçici teminat mektubunu sundukları, ancak idarece anılan tabloda girilen bilgilerin yazılmamış sayıldığı, bankadan teyit istenilmemesi ve idarece geçici teminat mektubuna ilişkin bilgilere ulaşılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

İhaleye ait İdari Şartname’nin 26.5’inci maddesinde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubuna ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerektiği ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine geçici teminat mektubunun sunulmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 58/a maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarına ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği hüküm altına alınmıştır.

Arkoç Metal İletişim Vana Pik Döküm İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunun geçici teminat mektubuna ilişkin bölümünde teyit bilgisi kısmına “İş Bankası 12.11.2019 düzenleme tarihli, 20.04.2020 son geçerlik tarihli, 60.000,00 TL tutarlı ve TMDZ19-100367 sayılı” bilgisinin beyan edildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosuna Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu bilgilerine yer verildiği görülmüş olup, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 58/a maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda idarece söz konusu teminat mektubuna ilişkin olarak isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olması durumuna göre, makul bir süre verilerek istekliden geçici teminat mektubuna ilişkin tevsik edici belgeleri istemesi gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.