12.02.2020 tarih ve 2020/UH.I-329 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Anahtar Kelimeler: İdare tarafından istenen belgeler, Sürenin makul olması, İdarece verilen sürede belge sunulmaması, Geçici teminatın gelir kaydedilmesi.

Özet

Elektronik İhale UygulamaYönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu ile beyan edilen bilgilerin teyit edilmesi amacıyla talep edilen ilgili belgelerin ekonomik açıdan ikinci teklif olması öngörülen başvuru sahibi tarafından sunulmaması sebebiyle, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı.

Karar

[themesflat_simple_button button_link=”https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx” button_text=”Kararın tümü için tıklayınız” padding_top=”10″ padding_right=”10″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#1b5887″ hover_color=”#144072″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-external-link-square”]

12.02.2020 tarih ve 2020/UH.I-329 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde isteklilerin tekliflerini e-teklif şeklinde teklif mektubu ve eklerini doldurarak verecekleri, ihale kapsamında beyan ettikleri geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, idare tarafından verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatlarının gelir kaydedileceği ek olarak bahse konu belgelerden Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu sunmayan istekliler hakkında idarenin talebi üzerine Kanun’un17’nci maddesi uyarınca işlem yapılacağı anlaşılmaktadır.

İdarece yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda Florya Yemek Ticaret Anonim Şirketi’nin ekonomik açıdan birinci teklif, başvuru sahibinin teklinin ekonomik açıdan ikinci teklif konumunda olması sebebiyle, anılan isteklilere EKAP üzerinden gönderilen 27.12.2019 tarihli yazılar ile imza sirküleri, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu, işletme kayıt belgesi, kapasite raporu ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınmayan banka referans mektubunun 02.01.2020 tarihine kadar idareye sunulması istenmiştir.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu ile beyan edilen bilgilerin teyit edilmesi amacıyla talep edilen ilgili belgelerin ekonomik açıdan ikinci teklif olması öngörülen başvuru sahibi tarafından sunulmaması sebebiyle, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.