08.01.2020 tarih ve 2020/UY.I-28 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Standart form, birim fiyat teklif cetvelinin değiştirilmesi, teklifin esasına etki ettiği

Özet

İdarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan miktar sütununun söz konusu kalemler için değiştirildiği, bu durumda idarenin hazırladığı standart forma uygun olmayan teklif verildiği ve söz konusu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu

Karar

[themesflat_simple_button button_link=”https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx” button_text=”Kararın tümü için tıklayınız” padding_top=”10″ padding_right=”10″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#1b5887″ hover_color=”#144072″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-external-link-square”]

08.01.2020 tarih ve 2020/UY.I-28 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 37 ve 38’inci kalemlerde ihale miktarının virgülden sonra üçüncü hanesi yazılmadan teklif verildiği, aritmetik hata yapan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

İdari Şartname’nin ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin ilgili kısımları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

Sıra No İş Kaleminin adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Miktarı

 

37 B.A. ve Profil Demiri Nakli ton 0,612

 

38 Nervürlü Çelik Nakli ton 6,614

 

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Çerme İnş. Gıda Tar. Hayv. Temz. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin ilgili kısımları ise aşağıda yer verilen şekildedir:

 

Sıra No

 

İş Kaleminin adı ve Kısa Açıklaması

 

Ölçü Birimi Miktarı Teklif Edilen

Birim Fiyat

 

Tutarı

 

37 B.A. ve Profil Demiri Nakli ton 0,61 1,00 TL 0,61 TL

 

38 Nervürlü Çelik Nakli ton 6,61 1,00 TL 6,61 TL

 

 

Kamu ihale mevzuatı uyarınca aritmetik hata kavramının teklif edilen fiyatları gösteren birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda yapılan çarpım ve toplama hatalarını ifade ettiği, isteklilerce birim miktarlarda yapılan hataları ve değişiklikleri ifade etmediği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun eki ve ayrılmaz bir parçası olduğu, dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinde yapılacak miktar değişikliklerin de standart forma aykırılık olarak kabul edileceği sonucuna varılmaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde idarece hazırlanan ve ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveli standart formunda 37’nci ve 38’inci kalemlerin miktarları virgülden sonra üç haneli olmasına rağmen, başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde anılan kalemlerin miktarlarının virgülden sonraki kısımların yuvarlanması suretiyle iki haneli olarak gösterildiği, böylece idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan miktar sütununun söz konusu kalemler için değiştirildiği, bu durumda idarenin hazırladığı standart forma uygun olmayan teklif verildiği ve söz konusu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu ve bu nedenle bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.