08.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-58 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Anahtar Kelimeler: Bir arada ihale edilebilme şartı, Hizmet işi kapsamında yapım, Bina işlerinde uygulama projesi, Kabul edilebilir doğal bağlantı

Özet

Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilirken, aralarında doğal bağlantı bulunmasının yanında, söz konusu alımların bir arada ihale edilmesinde 4734 sayılı Kanunun diğer ilkeleri yönünden de değerlendirme yapılması ve bu hususun kuşkuya mahal vermeyecek bir biçimde ortaya konulması gerektiği.

Karar

[themesflat_simple_button button_link=”https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx” button_text=”Kararın tümü için tıklayınız” padding_top=”10″ padding_right=”10″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#1b5887″ hover_color=”#144072″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-external-link-square”]

08.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-58 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı

4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer verilen hüküm uyarınca aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği anlaşılmıştır. Ancak, aralarında doğal bağlantı bulunmasının yanında, söz konusu alımların bir arada ihale edilmesinde, 4734 sayılı Kanun’un diğer ilkeleri yönünden de değerlendirme yapılması ve bu husus kuşkuya mahal vermeyecek bir biçimde ortaya konduktan sonra alımların bir arada ihale edilmesi gerektiği, ayrıca söz konusu Kanun’un 62’nci maddesinde bina işlerinin uygulama projelerinin hazırlanmadan ihalesinin yapılamayacağı anlaşılmaktadır.

Şikâyete konu ihalenin işlem karşılığı radyoterapi ünitesi hizmet alımı olduğu, İdari Şartname’nin 25’nci maddesinde Teknik Şartname’de düzenlenen hususların teklif fiyatına dahil olduğu, Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde idarenin bahçesinde bulunan boş araziye radyoterapi cihazının çalışabileceği zorunlu alanların inşa edileceği, binanın yapımının, dekorasyonunun, radyoterapi ünitesi için gerekli odalara ilişkin elektrik, su, havalandırma ve klima sistemlerinin yüklenici tarafından yapılacağı anlaşılmıştır.

Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca, idarelerin bu maddede sayılan temel ilkeleri sağlamakla yükümlü olduğu, aralarında doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal, hizmet ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği, ihale konusu işin “İşlem Karşılığı Radyoterapi Ünitesi Hizmet Alımı” olduğu, söz konusu iş kapsamında radyoterapi ünitesi için gerekli cihazın çalışacağı binanın inşa edileceği, bir başka ifadeyle aralarında doğal bir bağlantı olmadığı, aralarında doğal bağlantı olması kabul edilse bile bina projelerinin ve teknik şartnamesinin ihale dokümanı ekinde yer almadığından isteklilerce maliyet çalışması yapılamayacağı ve belirsizlik oluşturduğu, ayrıca söz konusu bina inşaatının başka bir ihaleye konu edilmesinin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere daha uygun olacağı, nitekim anılan ihalede 8 adet ihale dokümanı satın alınmış olmasına karşın ihaleye sadece iki isteklinin katıldığı ve geçerli teklifin bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.