08.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-32 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Anahtar Kelimeler: Birim fiyat teklif cetvelinin oluşturulması, 4857 Kanuna göre ay kavramı, İşin süresi, Kısa süreli çalışma öngörülmeyen aylar

Özet

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar hariç, birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için (işçi x ay) üzerinden teklif alınması gerektiği.

Karar

[themesflat_simple_button button_link=”https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx” button_text=”Kararın tümü için tıklayınız” padding_top=”10″ padding_right=”10″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#1b5887″ hover_color=”#144072″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-external-link-square”]

08.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-32 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı

4857 sayılı İş Kanunu’nda ücret, işçiye bir iş karşılığında ve para olarak en geç ayda bir ödenen tutar olarak tarif edilmiş ve uygulamada da ay kavramı 30 gün olarak kabul edilmiştir. Bu itibarla, aylık ücret için uygulanacağı ayın uzunluğunun önemli olmadığı, aylık ücret ile çalışan işçiye Şubat ayında 28, 29 gün diğer aylarda 30 veya 31 gün çalışsa da aynı ücret, yani 30 gün karşılığı ücretin ödeneceği düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.12’nci maddesinde de işçi sayısı üzerinden teklif alınan ihalelerde birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için (işçi x ay) üzerinden teklif alınmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nda işe başlama tarihinin 01.01.2020, işi bitirme tarihi 31.12.2020 olarak belirlendiği, İdari Şartname’de ve standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ise sürenin 366 gün olarak belirlendiği görülmüştür.

Şikâyete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olduğu, yukarıda yer alan Tebliğ açıklaması uyarınca birim fiyat teklif cetvelinde işçilik giderlerine ilişkin miktarların (işçi x ay) olarak belirlenmesi gerekirken, idarece hatalı bir şekilde (işçi x gün) olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Yapılan tespit ve açıklamalar çerçevesinde, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveline göre yapılan hesaplama sonucu bulunan tutarın (366 gün üzerinden), Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.12’nci maddesine göre (12 ay üzerinden) hesaplanan tutarın üzerinde olduğu ve idarece birim fiyat teklif cetvelinde yer alan işçilik kalemlerinin miktarının 366 gün olarak belirlenmesinin fazla ödemeye neden olacağı, tespit edilen bu aykırılığın yürürlükteki mevzuata ve ihale dokümanına uygun olarak tek bir asgari işçilik maliyet toplamının belirlenmesini imkânsız kıldığı, ayrıca ihalede isteklileri tekliflerini verirken tereddütte düşüreceği ve tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu itibarla, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.