08.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-34 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Anahtar Kelimeler: Demonstrasyon raporu, Demonstrasyonda eşit muamele, Demonstrasyon denetimi sınırı, Demonstrasyon tutanağının imzalanması

Özet

Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere aykırı olarak, demonstrasyon raporunun ilgili isteklinin imzasını taşımadığı veya raporda isteklinin imzadan imtina ettiğine dair herhangi bir şerhin bulunmadığı, ayrıca farklı sayıda soru sorulmasının eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil ettiği.

Karar

[themesflat_simple_button button_link=”https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx” button_text=”Kararın tümü için tıklayınız” padding_top=”10″ padding_right=”10″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#1b5887″ hover_color=”#144072″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-external-link-square”]

08.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-58 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı

İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde istekliler tarafından teklif edilen yazılımların teknik değerlendirmesinin demonstrasyon (demo) yoluyla yapılacağı düzenlenmiş, Teknik Şartname’de demo işlemlerinin detaylarına yer verilmiştir. Buna göre demo işleminin üç aşamalı olarak yapılacağı, ilk aşama demo işleminin veri aktarımına ilişkin olduğu, veri aktarım demosu için idare tarafından 2019 yılına ilişkin 2 aylık verinin isteklilere teslim edileceği, demonun bu veriler üzerinden yapılacağı, birinci aşama veri aktarım demosunu tamamlayanların sonraki aşama demolara davet edileceği, yapılacak olan demo sonucunda ihale komisyonu üyeleri ve ilgili istekli tarafından imzalanmış demo raporunun tutulacağı, istekli tarafından herhangi bir sebepten dolayı tutanakta imzadan imtina edilirse bu durumun tutanakta açıkça belirtileceği düzenlemiştir.

Alımı yapılacak ürünlerin/yazılımların istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış demonstrasyon işlemlerinde yetki ve sorumluluk ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olup, belgeler üzerinden yapılan itirazen şikâyet incelemesinde demonstrasyonda yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle idarece demonstrasyon ile ilgili iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve demonstrasyon tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyumsuzluk bulunup bulunmadığı yönlerinden inceleme yapılmaktadır.

İhale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin, 4734 sayılı Kanun ile ikincil mevzuatta yer alan kurallar ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere göre yapılması gerekmekte olup, ihale dokümanın bir parçası olan Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere aykırı olarak, demo raporunun ilgili isteklinin imzasını taşımadığı veya raporda isteklinin imzadan imtina ettiğine dair herhangi bir şerhin bulunmadığı, ayrıca Teknik Şartname’de yer alan düzenlemeye aykırı olarak demo için ham datanın herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan isteklilere teslim edildiği, sadece VEM görüntülerinin iki aylık kısıtlanarak verildiği, demo raporundan da anlaşıldığı üzere her bir istekliye farklı sayıda soru sorulduğu ve bu durumun Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil ettiği, isteklilerin eşit şartlarda değerlendirilmediği anlaşıldığından, bu haliyle yapılan demo işlemine dayalı olarak ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu, ihalenin 1’inci kısmında veri aktarımına ilişkin demonstrasyon işleminin Teknik Şartname’ye uygun olarak yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.